Website aanpassen aan scherm resolutie: Auto 800x600 1024x768
Juni 2018
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Login clubleden

Op 10 maart was het weer zover, de Algemene ledenvergadering van de VOV en ook nu was er weer een heel goede opkomst. Vooruitlopend op de notulen geven we een kort verslag.

Uitstekende opkomst
De ruim 30 leden, die er de avond bij waren, vonden het gebak van bakker Christiaan Verhoog uit Voorschoten helemaal te gek, maar kwamen natuurlijk om samen met het bestuur het reilen en zeilen van de vereniging over 2014 door te nemen en te praten over wat er allemaal voor het oldtimerseizoen 2015 op het programma staat.

De VOV mag er zijn
Het gepresenteerde jaarverslag gaf het nog eens kort en bondig weer: 2014 bevatte weer een mooi programma met de nieuwjaarsreceptie als goede start, de Voorjaarsdag, leuke ritten, twee boeiende thema-avonden, de Oldtimerdag, een lang weekend weg met 24 oldtimers naar de Peel en een goed bezochte sleutelmiddag. En dat verspreid over het jaar, bij de VOV is altijd wat te doen.
Ook in 2014 was er een goede opkomst van leden, die per nieuwsflits, via de website en natuurlijk ons clubblad de VONK goed en tijdig op de hoogte worden gebracht wat er aankomt.
Het ledental van onze vereniging blijft vrij stabiel rond de 160 leden. Begin maart is een geactualiseerd ledenboekje uitgebracht, waarin alle leden vermeld zijn en je het huishoudelijk reglement en de statuten kan raadplegen. En financieel heeft de vereniging geen klagen, we hielden over 2014 een klein bedrag over, maar dat is geen probleem “we zijn tenslotte geen spaarbank”, aldus de penningmeester.
De vergadering dechargeerde het bestuur dan ook van harte, zowel voor haar financieel beleid, als voor alle georganiseerde activiteiten!

Het bestuur is weer voltallig
Remco Ruiter had zich voor de vacature in het bestuur aangemeld. Hij werd met 100% van de stemmen gekozen en kon zich meteen achter de bestuurstafel plaatsen. Remco woont in Den Haag, is al enkele jaren lid van de VOV en heeft bestuurlijke ervaring. Voor meer informatie zie de VONK nr. 41 waarin hij zich uitgebreid voorstelt.

De commissies

De VOV kent de volgende drie commissies: Kascommissie - hierin hebben nu zitting Remco Ruiter en Jan van den Boogert, met Hugo Kuijjer als reserve. Voor de controle over 2015 worden gekozen Jan en Hugo, Henk Boer stelt zich als reserve beschikbaar. Technische commissie - hierin hebben al sinds jaar en dag Hans Zwaan en Ton Zitman zitting. Zij blijven de TC vormen. Evenementen adviescommissie - voor deze commissie zijn er twee vacatures; het bestuur zal voor het vervullen van deze functies de komende periode enkele leden benaderen.

Een heel nieuw seizoen ligt voor ons
De ALV is er natuurlijk ook om de plannen toe te lichten voor het nieuwe oldtimerseizoen. Die plannen zijn al eerder in december 2014 in de evenementenkalender 2015 aan de leden kenbaar gemaakt. Voor de organisatie van enkele geplande evenementen zoekt het bestuur nog vrijwilligers. Ton Zitman meldt zich ter plekke aan om de Doppentocht voor bromfietsen weer te organiseren. In de evenementenkalender is niet aangegeven wanneer en op welke wijze we het 20-jarig bestaan van de VOV zullen vieren. De secretaris roept alle leden op hierover na te denken en met leuke ideeën te komen.
Het was kortom weer een zeer geslaagde Algemene ledenvergadering, die natuurlijk met een drankje aan de bar werd afgesloten.

Komende evenementen

  Doppentocht
zo 08 juli: 10:00 - 16:00
  Zomerrit
zo 29 juli: 00:00
  "Mijn favoriete rit" met BBQ
zo 19 augustus: 00:00
  25ste VOV Oldtimerdag
zo 09 september: 00:00

Voorschotense Oldtimer Vereniging

De VOV heeft als doelstelling het bijeen brengen van oldtimerliefhebbers uit Voorschoten en omstreken om samen aan evenementen deel te nemen, gegevens van de verschillende voertuigen uit te wisselen, zoals informatie voor restauraties, onderdelen en adressen. De leden ontvangen vier keer per jaar het clubblad VONK. Ieder lid mag gratis een advertentie plaatsen voor de verkoop van zijn of haar voertuig. Daarnaast worden ze regelmatig via een Nieuwsflits op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen.