Website aanpassen aan scherm resolutie: Auto 800x600 1024x768
Januari 2019
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Login clubleden

Decharge
De jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 20 maart 2018 was met 26 leden druk bezocht.
Het belangrijkste  punt op de agenda was uiteraard de jaarlijkse verantwoording van het bestuur over het gevoerde (financiële) beleid. Uit de eerder toegestuurde stukken was al bekend dat de vereniging het goed doet, de vergadering had dan ook geen enkele moeite om onder luid applaus het bestuur te dechargeren!
Wisselingen in het bestuur

Om de drie jaar treden de bestuursleden af en kunnen ze eventueel herkozen worden. Dit keer was het de beurt aan Wim (secretaris), Jos (penningmeester) en Remco (algemeen bestuurslid).
Wim stelde zich weer beschikbaar en werd prompt herkozen. Jos gaf aan maximaal nog een jaar te willen aanblijven totdat een andere penningmeester is gevonden, wat ook de volledige instemming van de vergadering kreeg. Remco stelde zich niet herkiesbaar. In zijn plaats werd vervolgens met algemene stemmen Hugo Kuijjer in het bestuur benoemd.
Lid worden van de FEHAC
Na enige discussie werd met een ruime meerderheid van stemmen besloten om per 1 januari 2019 lid van de FEHAC te worden. Tegelijk werd daarom besloten de contributie per 1 januari 2019 met € 2,50 te verhogen.
Andere opzet puzzelritten
Niet alle leden waarderen een puzzelrit, het leidt maar af van het verkeer en sommigen blijken de antwoorden via Google op te zoeken. Anderen hebben bezwaar tegen de gevolgde puntentelling. Na discussie over de “voors en tegens” geeft de voorzitter aan dat in het bestuur alle opmerkingen nader worden bekeken en al dit jaar veranderingen zullen worden uitgetest. Wait and see!
Privacywet
Als extra agendapunt werd de Europese privacy wetgeving op de agenda gezet. Deze wet wordt vanaf 25 mei as. op de naleving ervan gecontroleerd. De V.O.V. dient ook aan de eisen te voldoen. De secretaris gaf kort aan welke stappen het bestuur hiervoor neemt, binnenkort worden alle leden hierover geïnformeerd.
Graag meer actie van de leden
De voorzitter roept de leden op om zich meer in te zetten voor de club, al is het nog zo bescheiden. Het bestuur is bijvoorbeeld blij met hulp bij het uitzetten van ritten, het aanbrengen van sponsors, ideeën voor evenementen en ritten etc. Het kan onmogelijk alleen op het bestuur aankomen!!!
Gezellig
Het was dit jaar weer een mooie vergadering, compleet met een traktatie voor bij de koffie van bakker Christiaan Verhoog (bedankt Christiaan!) en na afloop nog even gezellig napraten aan de bar met een drankje aangeboden door de V.O.V.

Komende evenementen

  Thema-avond
vr 15 februari: 20:00 - 23:00
  Algemene ledenvergadering
di 19 maart: 20:00 - 23:00
  Technomiddag
za 13 april: 14:00 - 18:00

Voorschotense Oldtimer Vereniging

De VOV heeft als doelstelling het bijeen brengen van oldtimerliefhebbers uit Voorschoten en omstreken om samen aan evenementen deel te nemen, gegevens van de verschillende voertuigen uit te wisselen, zoals informatie voor restauraties, onderdelen en adressen. De leden ontvangen vier keer per jaar het clubblad VONK. Ieder lid mag gratis een advertentie plaatsen voor de verkoop van zijn of haar voertuig. Daarnaast worden ze regelmatig via een Nieuwsflits op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen.