Website aanpassen aan scherm resolutie: Auto 800x600 1024x768
Juni 2024
M D W D V Z Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, de webmaster, de redactie, de inzenders van kopij noch de bestuursleden van de Voorschotense Oldtimer Vereniging kunnen op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Het copyright van alle artikelen op deze website berust bij de betreffende auteurs en de Voorschotense Oldtimer Vereniging en mag zonder hun toestemming niet worden hergebruikt.

De op deze site genoemde door de Voorschotense Oldtimer Vereniging georganiseerde evenementen zijn alleen bedoeld voor de leden van de Voorschotense Oldtimer Vereniging en hun introducés, dit tenzij anders vermeld wordt.

Deelnemers aan door de Voorschotense Oldtimer Vereniging georganiseerde evenementen nemen geheel voor eigen rekening en risico deel. Noch de Voorschotense Oldtimer Vereniging noch het bestuur van de Voorschotense Oldtimer Vereniging aanvaarden enige aansprakelijkheid voor door de deelnemers geleden schade van welke aard dan ook. Dit geldt tevens voor aanwijzingen, adviezen en raadgevingen, welke worden gegeven in het clubblad de VONK en op de internetsite door de Voorschotense Oldtimer Vereniging en het bestuur.

In het clubblad de VONK en op de internetsite gepubliceerde artikelen behoeven niet de mening van het bestuur weer te geven. Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor artikelen, welke op persoonlijke titel zijn geschreven.

Door lid te worden van de Voorschotense Oldtimer Vereniging verklaren leden en hun introducés bekend te zijn met het voorgaande.

  VOV 3-daagse op 28, 29 en 30 juni 2024
vr 28 juni: 10:00 - 16:00
  Doppentocht
zo 07 juli: 10:00 - 16:00
  Zomerrit
zo 21 juli: 10:00 - 17:00
  Barbecue rit
za 17 augustus: 10:00 - 20:00
  Schemerrit NIEUW: Doordeweekse rit
di 10 september: 18:30 -
De VOV heeft als doelstelling het bijeen brengen van oldtimerliefhebbers uit Voorschoten en omstreken om samen aan evenementen deel te nemen, gegevens van de verschillende voertuigen uit te wisselen, zoals informatie voor restauraties, onderdelen en adressen. De leden ontvangen vier keer per jaar het clubblad VONK. Ieder lid mag gratis een advertentie plaatsen voor de verkoop van zijn of haar voertuig. Daarnaast worden ze regelmatig via een Nieuwsflits op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen.