Website aanpassen aan scherm resolutie: Auto 800x600 1024x768
Juni 2024
M D W D V Z Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Privacyverklaring Voorschotense Oldtimer Vereniging

De Voorschotense Oldtimer Vereniging, verwerkt persoonsgegevens (NAW, telefoonnummer, e-mailadres en indien van toepassing merk en type oldtimervoertuig) van haar leden, donateurs en van de adverteerders die in het clubblad de VONK adverteren (de betrokkenen) met het doel hen te informeren over de activiteiten en ook van het rekeningnummer ten behoeve van de betaling van respectievelijk de contributie, de donatie of de advertentiekosten.

De gegevens worden door de betrokkenen verstrekt en worden door het bestuur van de vereniging uitsluitend voor bovengenoemd doel gebruikt. De persoonsgegevens van een lid of donateur of een adverteerder, die heeft opgezegd, worden na één jaar vernietigd.

De persoonsgegevens worden bijgehouden in een Excelbestand in beheer bij de secretaris. De secretaris heeft het bestand op een PC of laptop, die beschermd is met een persoonlijk wachtwoord en een firewall. De penningmeester gebruikt het bestand ten behoeve van de contributiebetaling en de betaling door de adverteerders in het clubblad. Ook hiervoor gelden genoemde beveiligingen. De secretaris stuurt de leden per e-mail de aankondiging van een evenement toe (“V.O.V.-nieuwsflits”). Dit gebeurt uitsluitend via “bcc”, zodat de lezer van het bericht de e-mailadressen waar deze mail naar toe gestuurd is, niet kan lezen.

De persoonsgegevens als naam, e-mailadres, telefoonnummer(s), merk en type oldtimer (géén adres, géén rekeningnummer) zijn beschikbaar voor de leden van de vereniging via de website, echter achter een per lid persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Via de website worden geen persoons­gegevens verzameld; de website maakt geen gebruik van cookies.
Als leden van de vereniging de gegevens van de medeleden in hun eigen bestand opnemen voor huishoudelijk gebruik, is de AGV hierop niet van toepassing. Zij dienen deze gegevens echter altijd vertrouwelijk te behandelen.

De persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden door de V.O.V. nimmer aan derden verstrekt, met uitzondering van de NAW-gegevens die aan de drukker van het clubblad (de VONK) worden verstrekt voor de verzending aan de leden en de adverteerders in het clubblad. De V.O.V. beschikt over een verklaring van de drukker dat deze de gegevens van de leden, donateurs en de adverteerders uitsluitend voor de verzending van het clubblad aanwent en deze meteen daarna vernietigt.

De betrokkenen kunnen te allen tijde bij de secretaris om inzage in hun gegevens verzoeken.
De V.O.V. gaat er, aangezien alle gegevens door de individuele leden met dit doel verstrekt zijn, van uit dat de leden instemmen met het bovengenoemd gebruik daarvan. Mocht een betrokkene toch van mening zijn dat één of meerdere van zijn/haar gegevens niet verwerkt mogen worden dan zullen deze gegevens daarop aangepast worden. De V.O.V. verzoekt de betrokkenen, mocht hiervan sprake zijn, de secretaris daarvan in kennis te stellen.

Voorschoten, mei 2018

Het bestuur

  VOV 3-daagse op 28, 29 en 30 juni 2024
vr 28 juni: 10:00 - 16:00
  Doppentocht
zo 07 juli: 10:00 - 16:00
  Zomerrit
zo 21 juli: 10:00 - 17:00
  Barbecue rit
za 17 augustus: 10:00 - 20:00
  Schemerrit NIEUW: Doordeweekse rit
di 10 september: 18:30 -
De VOV heeft als doelstelling het bijeen brengen van oldtimerliefhebbers uit Voorschoten en omstreken om samen aan evenementen deel te nemen, gegevens van de verschillende voertuigen uit te wisselen, zoals informatie voor restauraties, onderdelen en adressen. De leden ontvangen vier keer per jaar het clubblad VONK. Ieder lid mag gratis een advertentie plaatsen voor de verkoop van zijn of haar voertuig. Daarnaast worden ze regelmatig via een Nieuwsflits op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen.