Website aanpassen aan scherm resolutie: Auto 800x600 1024x768
April 2024
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Op 8 maart 2024 hebben we onze Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Dit keer met een (wat te) zeer select gezelschap. Dat maakte de vergadering wel heel gezellig en er kon goed gediscussieerd worden, maar het is toch jammer dat niet meer leden direct invloed op het reilen en zeilen van hun vereniging komen uitoefenen.
Aan de orde kwamen het Verslag van de vorige ALV (21 maart 2023), het Jaaroverzicht 2023, het Financieel jaarverslag 2023 en het Verslag van de Kascommissie. Aan het bestuur werd met applaus décharge voor het beleid en het financieel beheer verleend wat natuurlijk goed doet na alle werk dat verzet is. Bij het agendapunt Bestuursaangelegenheden werden Wim Voogd (secretaris) en Hugo Kuijjer (penningmeester) herbenoemd. En gememoreerd werd dat Kiet van der Most (algemeen bestuurslid) al eerder aangegeven heeft dat hij met de ALV van maart 2025 uit het bestuur zal treden. Tijd dus om in het komende jaar een vervanger voor hem te vinden; heb je interesse om je capaciteiten als bestuurslid te tonen laat het dan vooral weten. Verder werd lang gesproken over het innen van de contributie. Op zich betaalt 83% keurig op tijd, maar toch ook 17% niet. Juist die 17% vergt onnodig veel extra werk en je vraagt je af waarom, want dat zou toch niet nodig moeten zijn. Besloten werd dat het lidmaatschap van leden, die na herhaald manen nog steeds niet betalen, door het bestuur (conform Art. 5, lid 3 van de Statuten) opgezegd wordt. Ook werd besloten te onderzoeken of verplicht betalen via een doorlopende machtiging door alle leden haalbaar is. Vervolgens werd de begroting voor 2024 goedgekeurd en werd besloten de contributie in 2025 op € 35 te handhaven. In de kascommissie over 2024 hebben Anne-Marie Hollebeek en Jan van den Boogert zitting, terwijl Jan de Leeuw den Bouter als reservelid werd benoemd. En in de technische commissie blijven Hans Zwaan en Ton Zitman actief. Tenslotte was door 2 leden een e-mail ingebracht waarvan besloten werd dat die door onze voorzitter Hans Hoving opgepakt worden. En in de rondvraag werd voorgesteld een WhatsApp groep op te zetten om berichtjes van het bestuur aan de leden te kunnen zenden.
Natuurlijk was gestart met koffie met gevulde koek en werd afgesloten met een drankje aangeboden door de VOV. Daarbij werd natuurlijk volop bijgekletst en gezellig nagepraat.

  VOV Voorjaarsdag
zo 05 mei: 12:00 - 16:30
  Huize Vlietlande rit
za 08 juni: 00:00
  Bijkletsavond
wo 12 juni: 20:00 - 22:30
  VOV 3-daagse op 28, 29 en 30 juni 2024
vr 28 juni: 10:00 - 16:00
  Doppentocht
zo 07 juli: 10:00 - 17:00
De VOV heeft als doelstelling het bijeen brengen van oldtimerliefhebbers uit Voorschoten en omstreken om samen aan evenementen deel te nemen, gegevens van de verschillende voertuigen uit te wisselen, zoals informatie voor restauraties, onderdelen en adressen. De leden ontvangen vier keer per jaar het clubblad VONK. Ieder lid mag gratis een advertentie plaatsen voor de verkoop van zijn of haar voertuig. Daarnaast worden ze regelmatig via een Nieuwsflits op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen.